Zmiana trybu pracy kontrolera z IDE na AHCI w systemach MS Windows

W systemach Windows 7: zmień wartość Start z 3 na 0 w gałęzi rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\msahci w BIOS/UEFI zmień tryb pracy kontrolera z IDE na AHCI W systemach Windows 10: z konsoli z uprawnieniami administratora:bcdedit /set {current} safeboot minimal w BIOS/UEFI zmień tryb pracy kontrolera z IDE na AHCI z konsoli… Continue reading

Zmiana trybu rozruchu z Legacy na UEFI w systemach MS Windows

Sprawdź możliwość konwersji online dysku z  trybu MBR na GPT:mbr2gpt /validate /disk:0 /allowFullOS W przypadku powodzenia wykonaj:mbr2gpt /convert /disk:0 /allowFullOS Przełącz w BIOS/UEFI tryb rozruchu z Legacy na UEFI. Uwagi:– disk:0 oznacza numer dysku w systemie,– w czasie konwersji dodawana jest partycja UEFI, brak miejsca na założenie partycji może być… Continue reading